Barion Pixel
 

jelentkezem.hu

Adatvédelmi Nyilatkozat

A www. jelentkezem.hu domain néven elérhető portál (továbbiakban „Portál”) üzemeltetője a MyMusic Kft. (székhely: 1132 Budapest, Nyugati tér 4. fszt. 9.; adószám: 13727372-2-41; cégjegyzékszám: 01-09-870097, a továbbiakban: „Üzemeltető”), mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a hatályos jogszabályokban (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a továbbiakban „Avtv.”) meghatározott elvárásoknak.

Felhasználónak a Portál általános szerződési feltételeiben (a továbbiakban „ÁSZF”) meghatározott felhasználó minősül.

A regisztráció során rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok

A Portálon hirdetett rendezvényekre történő jelentkezéshez felhasználóinknak adatok megadására van szüksége. Az Üzemeltető a regisztráció során rendelkezésére bocsátott adatokat kezeli. Az Üzemeltető rendelkezésére bocsátott adatokat csak a rendezvényre történő jelentkezéssel kapcsolatosan, kizárólag a rendezvény szervezőjének jogosult és köteles átadni. A rendezvény szervezője minden esetben fel van tüntetve az adott program szervezőjeként, cégnévvel, elérhetőségekkel.

Az adatkezelés, az adatok tárolása és a rendezvényszervezők felé történő továbbítása alapvetően automatikusan történik.

A honlap tárhelyét a Jumu Kft. biztosítja (Székhely: 1025 Budapest, Törökvész út 3/a.; Adószám: 23180299-2-41)

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Nyilvános kommunikációs lehetőségek

A szolgáltatásaink részét képező fórumokat, blogokat minden felhasználónk saját felelősségére veszi igénybe. A hozzászólások szerzői jogai az azt bejegyző felhasználót illetik, ugyanakkor a szolgáltatónak joga van azokból korlátozás nélkül idézni, illetve azokat sokszorosítani. Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy az ilyen kommunikációs felületeken megjelenített tartalmakra különböző jogszabályok az irányadóak (Ptk. Btk.).

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre a Portálon regisztráló felhasználók önkéntes hozzájárulásával kerül sor az Avtv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján. A regisztráció magában foglalja az azonosító űrlap kitöltését és az ÁSZF (ideértve a jelen adatvédelmi nyilatkozat) elfogadását. A felhasználó a hozzájárulását a regisztráció tényével adja meg.

A jelen adatvédelmi nyilatkozat az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi.

Automatikusan naplózott információk

A Portál használata során az Üzemeltető rögzíti a felhasználó IP címét, a böngésző és az operációs rendszer típusát, a látogatás kezdő és befejező időpontját, illetve azt is, hogy a látogató honnan érkezett a honlapra első alkalommal. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi. Az így keletkezett adatok kizárólag összesített és feldolgozott formában kerülnek felhasználásra. A regisztráció alkalmával vagy a felhasználás során megadott adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, valamint azokhoz kizárólag az Üzemeltető fér hozzá. Kivételt képez ez alól, ha adott felhasználó megsérti az általános szerződési feltételekben vállaltakat. A honlap nem regisztrált látogatóinak számítógépét az adatkezelő azonosítja, ami a látogatók szokásainak felmérését szolgálja. A regisztráció során megadott adatok a felhasználó által bármikor törölhetőek.

Az adatkezelés célja

A regisztráció során kötelezően megadandó személyes adatok kezelése a felhasználók azonosításához szükséges, a portálon történő jelentkezések lebonyolítása, illetve az így megrendelt szolgáltatások teljesítése érdekében. A jelentkezésekkel kapcsolatosan a rendszer e-mail üzenetet is küld a felhasználónak, mind megrendelőnek. A megrendelők adatait kizárólag a megrendelések teljesítéséhez szükséges személyek (a rendezvényszervezők) számára adjuk át, akik azt saját felelősségükre kezelik tovább. Partnereink vállalják, hogy az általunk rendelkezésünkre bocsátott adatokkal minden esetben úgy járnak el, hogy az a vonatkozó előírásokkal összhangban legyen.

Az adatkezelés időtartama

A regisztráció során kötelezően és önkéntesen megadott adatok illetve személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és az adatok törléséig tart. A regisztráció során megadott adatok törlése a felhasználó által bármikor kérhető a Kapcsolat menüponton keresztül. A naplózott adatokat a rendszer meghatározott ideig tárolja. A felhasználó hozzáférését vagy működését az Üzemeltető az ÁSZF-ben rögzített feltételek fennállása esetén korlátozhatja. A korlátozás nem jelenti az adatok törlését.

Az Üzemeltető jogosult a felhasználó adatait a felhasználó regisztrációját követően eltárolni, amennyiben az jogai érvényesítése érdekében szükséges.

Adatbiztonság

Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi mindazokat a technikai intézkedéseket, illetve kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi rendelkezések megvalósulásukhoz szükségesek.

Felelősség az adatok helyességéért

A felhasználó által megadott adatokért, azok helyességéért, teljességért és valódiságáért a felhasználó felelős. A tévesen megadott adatokból eredő károkért az Üzemeltető akkor sem felel, ha az adat téves jellegét felismerhette.

Az adatvédelmi nyilatkozat egyoldalú módosításának lehetősége

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó ráutaló magatartással elfogadja a hatályos módosított adatvédelmi nyilatkozatot.

Weboldalunk használatával jóváhagyod a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.